שדרוג תשתיות, שיפוץ, שימור והנגשה לציון קבר התנא ר' יונתן בן עוזיאל בעמוקה, קבר רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה
22/01/2017

החלטת הממשלה מקצה יותר מ-16.5 מיליוני ש"ח לפרויקטים לשדרוג, שימור והנגשת קברי רבי עקיבא, הרמח"ל והתנא יונתן בן עוזיאל, מתוך תקציבי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, משרד התיירות, המשרד לשירותי דת והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. במסגרת ההחלטה הוקצו 13.5 מיליוני ש"ח לפרויקט אתר קבר יונתן בן עוזיאל בעמוקה, ו-3.25 מיליוני ש"ח לפרויקט אתר קבר רבי עקיבא וקבר הרמח"ל בטבריה. על ניהול ביצוע התקציב ועל יישום ההחלטה הופקד המשרד לשירותי דת.